wat voor weer wordt het in aug en sept ?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

wat voor weer wordt het in aug en sept ?

GerardJan-12
https://www.parool.nl/amsterdam/zalig-dit-weer-maar-krijgen-we-nu-een-natte-zomer~a4598982/

ja hoor....

--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general