bible text (in dutch)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

bible text (in dutch)

GérardJan

               
        Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen
ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van
ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods
uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de
rechterhand van God zit, pleit voor ons. -- Romeinen 8:31-34

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen
ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons
allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal
uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal
veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter
rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. -- Romeinen 8:31-34
               
               
       
Delen:


Instellingen | Ontvangsttijden | Vormgeving | Bijbelvertaling | Uitschrijven

U ontvangt deze email op [hidden email] omdat u zich heeft
ingeschreven bij Dagelijks Woord.
Om zich uit te schrijven of uw instellingen te veranderen, klikt u op deze link:
https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=s2zbbrrv2ujfizltsr7w4vpvabxgq888&m_action=unsubscribe
Dagelijks Woord is een gratis email-dienst. Via onze website kunt u zich op
ieder gewenst moment inschrijven. Via bovenstaande link komt u bij de
instellingen. Via deze pagina kunt u zich uitschrijven, of kunt u uw voorkeuren
met betrekking tot bijbelvertaling, grafische weergave, privacy en het aantal
dagen per week aangeven. Heeft u een suggestie voor Dagelijks Woord? Heeft u een
klacht? Meld het ons, zodat we u beter kunnen helpen. Romans 8,31-34

/That was our wedding bible text (of Margo and me (4 May 1975)/
--
GérardJan Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
SeaMonkey/2.48
Build identifier: 20170706221156

I never met a man I didn't want to fight.
                -- Lyle Alzado, professional football lineman

_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general