bible text for today (in dutch)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

bible text for today (in dutch)

GérardJan
Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden,
zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij
geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God
door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. /-- 1
Tessalonicenzen 4:13-14
<http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/1%20Tessalonicenzen%204:13-14>/

--
GérardJan Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49a2
Build identifier: 20161122013001

I never met a man I didn't want to fight.
                -- Lyle Alzado, professional football lineman


_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bible text for today (in dutch)

GérardJan

               
        Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De
liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen
kopen, dan werd hij smadelijk veracht. -- Hooglied 8:6-7


--
GérardJan Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
SeaMonkey/2.49a2
Build identifier: 20161122013001

I never met a man I didn't want to fight.
                -- Lyle Alzado, professional football lineman

_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general