bible text for today (in dutch)

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

bible text for today (in dutch)

GerardJan-12
Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden,
zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij
geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God
door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. /-- 1
Tessalonicenzen 4:13-14
<http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/1%20Tessalonicenzen%204:13-14>/

--
GérardJan Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49a2
Build identifier: 20161122013001

I never met a man I didn't want to fight.
                -- Lyle Alzado, professional football lineman


_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bible text for today (in dutch)

GerardJan-12

               
        Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De
liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen
kopen, dan werd hij smadelijk veracht. -- Hooglied 8:6-7


--
GérardJan Vinkesteijn-Rudersdorff
http://www.ciudadpatricia.es
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
SeaMonkey/2.49a2
Build identifier: 20161122013001

I never met a man I didn't want to fight.
                -- Lyle Alzado, professional football lineman

_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bible text for today (in dutch) May 10 2018

GerardJan-12
In reply to this post by GerardJan-12
Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het
harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want
Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered
worden door onze Heer Jezus Christus. -- 1 Tessalonicenzen 5:8-9

--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bible text for today (in dutch)

GerardJan-8
In reply to this post by GerardJan-12
Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten
liefhebben . -- 1 Johannes 3:11 (NBV)

Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij
elkander zouden liefhebben. -- 1 Johannes 3:11 (NBG)

hoogachtend,


--
[gerardjan@gershwin seamonkey]$ fortune
Windows found - Remove? (Y)es (S)ure (F)ine (O)K

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bible text for today (in dutch)

GerardJan-8
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond
onderhouden. -- Psalmen 25:10 (NBV)

Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en
zijn getuigenissen bewaren. -- Psalmen 25:10 (NBG)
--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn
Karl's version of Parkinson's Law:  Work expands to exceed the time alloted it.
_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general