Re: webmaster@localhost

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: webmaster@localhost

dekegaiswaray
On Wednesday, March 14, 2012 at 12:23:35 PM UTC-7, Zhang, Jenny wrote:
> Where or which file I can change the email address for
> webmaster@localhost?
>
>  
>
> Thank,
>
> Jenny
Dear Sir, Madam or Professor. I was trying to log into module 1 homework but I mistaking open up the test while I was not ready to do it. I think that is reason of the error. please help me open it for I am trying to do it now. thank for the understanding and help. Dekegai.
_______________________________________________
support-bugzilla mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/support-bugzilla
PLEASE put [hidden email] in the To: field when you reply.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: webmaster@localhost

nyuszika0616
Belső Szerverhiba
A kiszolgáló belső hibát vagy helytelen konfigurációt észlelt, és nem tudta befejezni a kérést.

Kérjük, forduljon a szerver adminisztrátorához a webmaster @ localhost-ban, hogy tájékoztassa velük a hiba idejét, valamint a hiba előtt végrehajtott műveleteit.

A hibáról további információk találhatók a szerver hiba naplójában.
_______________________________________________
support-bugzilla mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/support-bugzilla
PLEASE put [hidden email] in the To: field when you reply.