KeePass 2.35

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

KeePass 2.35

witrak()
Jest nowy i może nie być kompatybilny wstecz, bo ma nowy format
bazy. Jeżeli nowa wersja nie konwertuje starej bazy do nowego
formatu, to wszystko będzie ok, ale nie znalazłem nic oficjalnego
na ten temat, więc zmienię nazwę bazy, żeby na Dropboksie się nie
nadpisała. W każdym razie alternatywne implementacje mogą na jakiś
czas przestać działać (nowa wersja jest z 9 stycznia).

Warto być może sprawdzić, czy oryginalny KeePass będzie działać z
mono, ale sprawdź skąd brałaś mono i którą wersję, a najlepiej
zainstaluj na nowo:

http://www.mono-project.com/download/#download-mac

i przeczytaj sugestie odnośnie konfiguracji (link "installation
guide") i być może też release notes.

T-j
_______________________________________________
wishlist mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/wishlist