Fwd: Dagelijks Woord: vrijdag 21 april 2017 - 1 Petrus 2:6-8

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Dagelijks Woord: vrijdag 21 april 2017 - 1 Petrus 2:6-8

GerardJan-8-------- Forwarded Message --------
Subject: Dagelijks Woord: vrijdag 21 april 2017 - 1 Petrus 2:6-8
Date: Fri, 21 Apr 2017 10:00:06 +0000
From: Dagelijks Woord <[hidden email]>
Reply-To: [hidden email]
To: [hidden email]Dagelijks Woord
               
        In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen
om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is
hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter:
‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ En: ‘Het is een
steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij
struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. /-- 1
Petrus 2:6-8 <http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/1%20Petrus%202:6-8>/

Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en
kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd
uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen
geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een
hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die
zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook
bestemd zijn. /-- 1 Petrus 2:6-8
<http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/1%20Petrus%202:6-8>/
               

       
       

       
Delen: <http://www.dagelijkswoord.nl/#gp>
<http://www.dagelijkswoord.nl/share/fcbk/5137/>
<http://www.dagelijkswoord.nl/share/twtr/5137/>
<http://www.dagelijkswoord.nl/5137/doorsturen/>Instellingen
<https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=vdofjyf4pf7t4zltsr7w4vpq35xgq888> |
Ontvangsttijden
<https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=vdofjyf4pf7t4zltsr7w4vpq35xgq888&m_action=days>
| Vormgeving
<https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=vdofjyf4pf7t4zltsr7w4vpq35xgq888&m_action=theme>
| Bijbelvertaling
<https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=vdofjyf4pf7t4zltsr7w4vpq35xgq888&m_action=translation>
| Uitschrijven
<https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=vdofjyf4pf7t4zltsr7w4vpq35xgq888&m_action=unsubscribe>

U ontvangt deze email op [hidden email] omdat u zich heeft
ingeschreven bij Dagelijks Woord.
Om zich uit te schrijven of uw instellingen te veranderen, klikt u op deze link:
https://www.dagelijkswoord.nl/m/?m_uid=vdofjyf4pf7t4zltsr7w4vpq35xgq888&m_action=unsubscribe
Dagelijks Woord is een gratis email-dienst. Via onze website kunt u zich op
ieder gewenst moment inschrijven. Via bovenstaande link komt u bij de
instellingen. Via deze pagina kunt u zich uitschrijven, of kunt u uw voorkeuren
met betrekking tot bijbelvertaling, grafische weergave, privacy en het aantal
dagen per week aangeven. Heeft u een suggestie voor Dagelijks Woord? Heeft u een
klacht? Meld het ons, zodat we u beter kunnen helpen.

Copyrights: De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe
Bijbelvertaling, (C) Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. De bijbeltekst in
deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, (C) Nederlands
Bijbelgenootschap 1951.


_______________________________________________
general mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/general