Adverteren op Exqi sport bij Exqi Rocky Roads

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Adverteren op Exqi sport bij Exqi Rocky Roads

Exqi Rocky Roads Sales
Adverteren op Exqi sport bij Exqi Rocky Roads

Untitled Document

Exqi Rocky Roads Banner

Adverteer bij Uw publiek

Recent ontstond er uit de samenwerking tussen de website voor Off road cycling Rocky Roads en de digitale tv zender Exqi Sport een tv programma die binnen de Belgische wereld van mountainbike, bmx en trial met veel enthousiasme werd onthaald. Grijp de kans om uw merk of winkel in de kijker te plaatsen door te adverteren voor uw doelpubliek.

d

Billboard
Een billboard bij een tv programma is een wit vlak met bovenaan een hoofdsponsor en daaronder twee rijen van drie logo’s. Dit beeld wordt getoond voor en na het programma en voor en na de pauze.
Een billboard in actie:
http://tinyurl.com/exqi-billboad
Reclamespot
Voor en na het progamma en tijdens de pauze kan je je eigen tv spot van 20 seconden laten lopen.

d

Hoe?
Interesse? Check de prijzen onderaan en neem contact op met onze vertegenwoordiger via zijn email adres: [hidden email]
Bilboard

d

Oordeel zelf

Kijk op donderdag om 18 uur zelf naar Exqi Sport om Rocky Roads te ontdekken, of oordeel op basis van de eerste aflevering die je via volgende linken kan bekijken. Gebruik hiervoor het paswoord voetbal1.
http://vimeo.com/21037229
http://vimeo.com/21037366

Prijzen

Billboard

Pre-Show

Pre-Ad

Post-Ad

Post-Show

Hoofdsponsor

400

400

400

400

Sub sponsor

300

300

300

300

Billboard Promo

1 week

4 weken

8 weken

16 weken

25 weken

Hoofdsponsor

1280

4800

8960

16640

22000

Sub sponsor

900

3600

6720

12480

16500

Eén enkele reclamespot kost 550 euro.


Reclameblok

4 weken

8 weken

16 weken

25 weken

promo prijzen

1980

3740

7040

9625

(Alle prijzen in euro exclusief BTW)

http://tinyurl.com/exqi-billboad


_______________________________________________
jobs mailing list
[hidden email]
https://lists.mozilla.org/listinfo/jobs